Verkeersongeval van fietser/voetganger

Heeft u als fietser of voetganger een ongeval meegemaakt? En was daar ook een motorrijtuig (zoals een auto, vrachtauto of brommer) bij betrokken?

Dan wordt u, in juridisch opzicht, beschermd. Fietsers en voetgangers zijn namelijk kwetsbare verkeersdeelnemers. Bij een ongeval met een motorrijtuig zullen zij al snel aan het kortste eind trekken. Zij lopen het grootste risico op letselschade en genieten daarom bescherming.

50%-regel

U krijgt als fietser en voetganger ten minste de helft (50%) van uw schade vergoed, indien bij het ongeval ook een motorrijtuig betrokken was. Dat geldt dus ook als u het ongeval mede veroorzaakt zou hebben. De 50%-regel geldt niet, als aan de automobilist geen enkel verwijt gemaakt kan worden of als u het ongeval opzettelijk veroorzaakt zou hebben. Deze uitzonderingen doen zich in de praktijk echter nauwelijks voor.

50% is minimum, 100% is doel!

Als fietser of voetganger hoeft u uiteraard geen genoegen te nemen met een vergoeding van de helft van uw schade. De helft is een minimum. In veel gevallen dient uw schade volledig vergoed te worden. De advocaat bespreekt graag met u de mogelijkheden om een volledige vergoeding van uw letselschade te verkrijgen. Het streven is, dat u uw schade volledig vergoed krijgt.

100%-regel

De meest kwetsbare verkeersdeelnemers zijn kinderen. Zij zijn zich niet (altijd) bewust van de gevaren in het verkeer. Hierdoor lopen zij een verhoogd risico op een ongeval. Om die reden worden zij extra beschermd. Deze extra bescherming geldt voor kinderen jonger dan 14 jaar. Als zij worden aangereden door een motorrijtuig, dan krijgen zij hun volledige (100%) schade vergoed. Deze regel geldt zelfs, indien uitsluitend het kind het ongeval veroorzaakt heeft.