Diverse ongevallen

Diverse oorzaken van letsel

Op vele verschillende manieren kunnen mensen letsel krijgen. De meest voorkomende oorzaken zijn verkeersongevallen en arbeidsongevallen. Op deze pagina vindt u meer informatie over andere oorzaken van letsel.

Medische fout

Eén van de meest belastende en langdurige zaken vormen de medische aansprakelijkheidskwesties. Er vindt vaak namelijk eerst een uitgebreide discussie plaats over de aansprakelijkheid van de behandelaar en vervolgens over de schade. Het is een (emotionele en financiële) uitputtingsslag. Deze kan slechts in het voordeel van de patiënt eindigen, indien de patiënt zich van de juiste juridische hulp met het beste medisch advies laat voorzien. Daar zorgt Letselschade Advocaat Laseur voor! U krijgt antwoord op de vragen: Is er een fout gemaakt? Wie is daarvoor aansprakelijk? En welke schade dient u vergoed te krijgen?

Letsel door dieren

Dieren zijn onberekenbaar en kunnen u onverwachts letsel toebrengen. Er kan onder andere sprake zijn van een hondenbeet, van een val van een paard of een trap door een paard. De bezitter van het dier is aansprakelijk voor het letsel dat het dier u toebrengt. Daarvoor is het niet nodig dat hem enig verwijt gemaakt kan worden. Er is namelijk sprake van risico-aansprakelijkheid. De bezitter, en dat is vaak de eigenaar, van het dier draagt het risico dat zijn dier schade aan een ander toebrengt. Uw schade dient door de bezitter van het dier vergoed te worden.

Letsel door een gebrekkige weg

Een losliggende stoeptegel of een gat in het wegdek: een gebrek aan de weg kan tot ernstige ongevallen leiden. De bezitter van die weg, zoals de gemeente, is aansprakelijk voor ongevallen die door een gebrek aan de weg zijn ontstaan. Ook daarvoor geldt dat de bezitter risico-aansprakelijk is. Dat betekent dat de bezitter al aansprakelijk is, zodra vaststaat dat de weg niet voldeed aan de eisen die men daaraan mocht stellen. De aanwezigheid van schuld bij de wegbeheerder is niet vereist. Als vaststaat dat de weg gebrekkig was, dan kan de wegbeheerder met succes aangesproken worden.

Letsel door de fout van een ander

Ook voor letsel dat in alledaagse situaties ontstaat, kan een ander aansprakelijk zijn. U kunt daarbij denken aan een loshangende trapleuning, waardoor iemand van de trap af valt, of aan een enthousiast kind dat om de hoek komt rennen en daarbij een ander omver loopt. Het betreft ongevallen in de privésfeer: de huis-, tuin- en keukenongevallen. Daar is niet steeds een ander voor aansprakelijk. In sommige gevallen kan die ander echter wel aansprakelijk zijn. De advocaat beoordeelt voor u of er sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden (geen aansprakelijkheid) dan wel van een onrechtmatige gedraging van de ander (wel aansprakelijkheid).

Alle zorgen uit handen

Vanaf het eerste moment na het ongeval wordt u zo veel mogelijk uit handen genomen. De eerste stap daarbij is het vaststellen van de aansprakelijkheid van de veroorzaker van uw letsel. Zodra de aansprakelijkheid vaststaat, dient uw schade vergoed te worden. Over de kosten van de advocaat hoeft u zich dan ook geen zorgen te maken. Naast uw schade, dienen namelijk ook de kosten van een advocaat volledig vergoed te worden. Het kost u dan dus niets als u Letselschade Advocaat Laseur inschakelt!

Herstel, re­integratie en schadevergoeding

Na deze eerste stap is de aandacht gericht op uw herstel, uw re­integratie en uw schade. Daarbij wordt er ook gebruikgemaakt van andere deskundigen. Een ingeschakelde medisch adviseur adviseert over uw letsel en houdt uw herstelproces in de gaten. Een arbeidsdeskundige adviseert u over uw contacten met uw werkgever en helpt u bij uw re- integratie. En, na inventarisatie van uw schade, berekent uiteindelijk een rekenkundige de hoogte van de schadevergoeding waar u recht op hebt.