Kosten(loos)

Aan de werkzaamheden van een advocaat (of andere belangenbehartiger) zijn kosten verbonden. Gelukkig hoeven veel letselschadeslachtoffers deze kosten echter niet zelf te betalen.

Zodra namelijk de aansprakelijkheid van de wederpartij vaststaat, moet zij uw schade én de kosten van uw advocaat vergoeden. Het kost u dan dus niets om Letselschade Advocaat Laseur in te schakelen.

Voor veel letselschadeslachtoffers is dit een onbekend, maar zeer belangrijk feit. Zij doen zichzelf tekort door hun zaak zelf te behandelen, door genoegen te nemen met “een expert” die geen letselschadeadvocaat is of door zich gebonden te achten aan hun rechtsbijstandsverzekeraar. Als de aansprakelijkheid van de wederpartij vaststaat, kunnen zij in al deze gevallen ook voor een letselschadeadvocaat kiezen. Dat is voor hen gratis! De aansprakelijke partij dient namelijk ook de kosten van een advocaat te vergoeden. Laat u dus goed informeren!

U kunt vrijblijvend vragen om te beoordelen of u Letselschade Advocaat Laseur ook kosteloos in kunt schakelen. U bent dan nog nergens toe verplicht, maar weet wel waar u aan toe bent.