Verkeersongeval van passagier

Bij een ongeval zijn vaak meer dan alleen de bestuurders van de voertuigen betrokken.

De bestuurders nemen hun vrienden of gezinsleden mee in een auto of op een brommer. Deze passagiers hebben geen invloed op het ontstaan van een ongeval, maar kunnen daar wel de negatieve gevolgen van merken. Zij kunnen ook letsel oplopen. Bij wie kunnen zij terecht voor het verkrijgen van een schadevergoeding?

Bestuurder maakte verkeersfout

Als duidelijk is dat de bestuurder van de auto waarin u zat een verkeersfout heeft gemaakt, dan is die aansprakelijk voor uw schade. U hoeft in dat geval niet de bestuurder zelf, die u veelal goed kent, aan te spreken. U kunt namelijk rechtstreeks een beroep doen op de verzekeraar van die auto. Die verzekeraar is verplicht uw schade volledig te vergoeden. Dit doet zich met name voor bij een eenzijdig ongeval.

Schuldloze derde

Zijn er twee partijen bij het ontstaan van het ongeval betrokken, dan kunt u als passagier een beroep doen op de Schaderegeling schuldloze derde. U hoeft dan niet precies uit te zoeken welke van beide partijen aansprakelijk is, maar kan beiden wel aanspreken. U bent dan als passagier een schuldloze derde, omdat u geen invloed had op het ontstaan van het ongeval. Met deze regeling wordt voorkomen dat u de dupe wordt van de onduidelijkheid over de schuldvraag. U kunt uw schade dus direct verhalen.