Verkeersongeval tijdens werk

Heeft u als werknemer tijdens uw werk een verkeersongeval meegemaakt?

Wilt u weten wie dan uw schade moet vergoeden? Letselschade Advocaat Laseur adviseert u graag. Er zijn namelijk meerdere partijen die u met succes kunt aanspreken. Dat is niet alleen de eventuele veroorzaker van het verkeersongeval of eventueel de eigen verzekeraar op basis van de door u zelf afgesloten Schadeverzekering Inzittenden. Dat kan ook uw eigen werkgever zijn.

In bepaalde gevallen nuttig!

Zeker als u zelf de veroorzaker van het ongeval bent of als er sprake is van een eenzijdig ongeval, is het verstandig om te laten beoordelen of u uw werkgever kunt aanspreken. U kunt dan namelijk bij niemand anders terecht. Uw werkgever kan dan onder omstandigheden wel verplicht zijn om uw schade te vergoeden.

Drie categorieën

Werknemers kunnen op verschillende manieren aan het verkeer deelnemen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende drie groepen:

    • Werknemers die als bestuurders van een motorvoertuig betrokken raken bij een verkeersongeval.
    • Werknemers die als fietser of voetganger letselschade oplopen als gevolg van een ongeval, waar ook een voertuig bij betrokken is.
    • Werknemers die als fietser schade lijden als gevolg van een eenzijdig ongeval.

Behoorlijke verzekering

De werkgever is uitsluitend voor de bovengenoemde drie groepen van werknemers verplicht een behoorlijke verzekering af te sluiten. Deze verzekeringsplicht geldt dus niet voor de werknemer die als voetganger een eenzijdig ongeval krijgt! Als de werkgever deze verzekeringsplicht niet is nagekomen, is hij aansprakelijk voor de schade van de werknemer. Hij hoeft dan niet per se alle schade te vergoeden, maar wel de schade die door de behoorlijke verzekering gedekt zou zijn.