Smartengeld

Een ongeval heeft niet slechts gevolgen voor uw portefeuille. Het heeft invloed op uw hele leven. Het leidt ook tot, wat we noemen, immateriële schade.

De vergoeding voor de negatieve veranderingen van het leven als gevolg van een ongeval is het smartengeld. Het is een vergoeding voor de pijn, het leed en het gederfde levensvreugde. Het is niet achter de komma nauwkeurig te berekenen. Er zijn immers geen bonnetjes van. De hoogte van het smartengeld wordt bepaald door alle omstandigheden van uw geval.

In dit kader wordt onder andere gekeken naar uw leeftijd en naar de gevolgen van het ongeval. Kunt u nog werken of bent u geheel of gedeeltelijk, kortdurend of blijvend arbeidsongeschikt geworden? Heeft u littekens en zo ja, waar zitten ze en hoe groot zijn ze? Kunt u uw hobby’s niet meer uitvoeren? Al deze aspecten spelen een rol bij het vaststellen van het smartengeld.

Daarnaast wordt vaak ook aansluiting gezocht bij uitspraken van rechters in vergelijkbare zaken. Als de rechter in die zaken dan al een bepaald bedrag aan smartengeld heeft toegekend, dan vormt dat een gezichtspunt bij het bepalen van het smartengeld in uw zaak.

Overigens zijn rechters de afgelopen jaren steeds vaker bereid om een steeds hoger bedrag aan smartengeld toe te kennen. In Nederland zijn de smartengeldbedragen namelijk beperkt. Er gaan dan ook diverse stemmen op om het smartengeld op te hogen. In de praktijk kan er met deze ontwikkeling voor u voordeel worden behaald.

Tot slot is het wel van belang om het onderscheid tussen materiële en immateriële schade goed voor ogen te houden. Zodra de schade namelijk als een materiële schadepost bestempeld kan worden, moet het ook volledig (en in de toekomst) vergoed worden. Het hoeft dan dus niet als één van de vele elementen bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld meegewogen te worden. U hebt daar uiteindelijk veel meer aan.

Smartengeld

De advocaat bespreekt graag met u wat u een redelijke vergoeding van het smartengeld vindt. Uiteindelijk is het van belang dat u daar een goed gevoel bij heeft. Het gaat immers om een vergoeding voor hetgeen u heeft moeten doorstaan. Dus u moet hier ook uw eigen gedachten over kunnen hebben. Vervolgens adviseert de advocaat u over de wijze waarop dit aan de aansprakelijke partij zal worden voorgelegd.