Niet­-aangeboren hersenletsel

Een (verkeers)ongeval is één van de oorzaken voor het ontstaan van niet-aangeboren hersenletsel. Dit letsel heeft veelal ver strekkende gevolgen voor het slachtoffer en diens naasten.

Dit kunnen fysieke en cognitieve gevolgen zijn, maar ook gedragsmatige en emotionele gevolgen. De persoon in kwestie is veranderd. Hij of zij, maar ook zijn omgeving dient daarmee om te gaan.

Alles is veranderd!

Bij ernstig traumatisch hersenletsel is het leven volkomen veranderd. Het werk is geëindigd, de woonomgeving is verplaatst of in grote mate aangepast en het sociale leven is versmald. Er worden veel kosten gemaakt. Een deel hiervan komt voor rekening van de zorgverzekeraar of de gemeente. Een ander deel is schade, dat door de aansprakelijke partij vergoed dient te worden.

Alle zorgen uit handen

Vanaf het eerste moment na het ongeval wordt u zo veel mogelijk uit handen genomen. De eerste stap daarbij is het vaststellen van de aansprakelijkheid van de veroorzaker van het ongeval. Zodra de aansprakelijkheid vaststaat, dient uw schade vergoed te worden. Over de kosten van de advocaat hoeft u zich dan ook geen zorgen meer te maken. Naast uw schade, dienen namelijk ook de kosten van een advocaat volledig vergoed te worden. Het kost u dan dus niets als u Letselschade Advocaat Laseur inschakelt!

Herstel, dagbesteding en schadevergoeding

Na deze eerste stap is de aandacht gericht op uw herstel (voor zoveel mogelijk), uw dagbesteding en uw schade. Daarbij wordt er ook gebruikgemaakt van andere deskundigen. Een ingeschakelde medisch adviseur adviseert over uw letsel. Een ergotherapeut beoordeelt welke aanpassingen in uw woning nodig zijn en welke voorzieningen getroffen dienen te worden. En, na inventarisatie van uw schade, berekent uiteindelijk een rekenkundige de hoogte van de schadevergoeding waar u recht op hebt.

Alert optreden!

Zeker in een tijd waarin steeds meer kosten voor eigen rekening moeten worden genomen, is het van belang geen haast te hebben bij het afwikkelen van uw schade. De sociale regelgeving van nu kan volgend jaar weer veranderd, c.q. versoberd, zijn. Alert optreden zorgt ervoor dat u daar niet de dupe van wordt.

Bijzondere aandacht

Naast de gebruikelijke bijscholingscursussen bezoekt de advocaat ook elk jaar een bijeenkomst die speciaal bedoeld is voor dienstverleners die met mensen met niet-aangeboren hersenletsel werken. Het is van groot belang dat u zo goed mogelijk wordt begrepen en dat u kan worden geattendeerd op alle voor u relevante dienstverleners. Op deze wijze krijgt u de beste hulp.